GJ_Chess Super Blitz Session – 2 (26/6 Super Blitz Arena)